UNGDOMSGRUPPEN

Ungdomsgruppen är ett samarbete mellan Teaterföreningen Trotsallt r.f. och Helsingfors svenska ungdomsarbete.

I ungdomsverksamheten vill Trotsallt ge ungdomarna så mycket frihet som möjligt inom en produktion och låta dem bekanta sig med alla bitarna. Det gäller allt från scenografi och kostymer till produktion och ljud och ljus.

Syftet är också att stöda ungdomarna och erbjuda dem en verksamhet som gynnar deras självförtroende och ger dem en känsla av att lyckas. Vi har inga konstnärliga inträdesprov, och vi strävar att gå på teaterbesök och ordna kurser för våra medlemmar.

Trotsallt har inget eget utrymme, men har fungerat i bl.a. Ungdomscentralens, Teatermuseets, Arbetets vänners och Labbets utrymmen. För tillfället repeterar vi i Ungdomsgården Rastis i Nordsjö på måndagar. Ungdomsgruppen leds av Nina Tikkanen.

För tillfället har Trotsallt ingen skild grupp för medlemmar över 25 år.

Vill du veta mera? Skriv till:

trotsallt(at)gmail.com

BARNGRUPPEN

OBS! För tillfället har barngruppen ingen verksamhet p.g.a. utrymmesbrist. 

Teaterklubben är ett samarbete mellan Arbis och Teaterföreningen Trotsallt r.f.

I barnteaterklubben arbetar vi med drama- och teaterövningar, improvisation och egna pjäser. Kursdeltagarna är med och formar innehållet i pjäserna och skapar också sina egna roller. Vi övar på Arbis i Helsingfors på torsdagar. Gruppen är riktad för barn i åldern 8-12 år. I slutet av terminen samlas vi till en föreställning.

Trotsallt har länge haft en välfungerande barnteaterverksamhet. Bland annat i samarbete med Malms svenska ungdomsförening och Teatermuseet har många barn fått ta sina första steg på scenen. Hösten 2008 inleddes ett samarbete med Helsingfors svenska arbetarinstitut och barnteatergruppen Farfars byxor och mormors kjol samlade barn i åldern 8-12.

För mera information:

trotsallt(at)gmail.com

 

Barngruppens kurser och anmälningar via Arbis.

Arbis »